Sigurnost i privatnost | Mlinar Shop

SIGURNOST I PRIVATNOST

 

Sadržaj

1. Općenito
2. Posjetitelji naših prodavaonica
3. Podnositelji prijedloga, pitanja ili prigovora
4. Posjetitelji naših poslovnih prostora
5. Sudionici na događajima koje smo organizirali
6. Posjetitelji naše Facebook stranice
7. Ako ste se prijavili za rad u Mlinaru
8. Sudionici u našim nagradnim igrama
9. Naši poslovni partneri
10. Korisnici naše aplikacije
11. Korisnici naše internet trgovine
12. Tko ima pristup Vašim podacima?
13. Prenose li se moji osobni podaci u treće zemlje?
14. Kako štitimo Vaše osobne podatke?
15. Period držanja Vaših osobnih podataka
16. Vaša prava

 

1. Općenito

1.1. Ovu Obavijest o obradi osobnih podataka (dalje: „Obavijest“) donosi MLINAR pekarska industrija d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 228 c, OIB: 62296711978 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2.
Ova Obavijest sadrži informacije o obradi Vaših osobnih podataka ako ste naš kupac, dobavljač ili drugi partner, korisnik naših usluga, ako ste zainteresirani za poslovnu suradnju s nama ili zaposlenje kod nas, ako ste preuzeli našu aplikaciju, ako ste posjetili našu Facebook stranicu kao i ako ste sudjelovali u našim nagradnim igrama, promotivnim aktivnostima ili drugim događajima (dalje: „Vi“).

1.3.
Ova Obavijest sadrži informacije koje se primjenjuju isključivo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.4.
Ova Obavijest objavljena je na gore naznačeni dan. Promjene s obzirom na prethodne verzije su sljedeće:
Aktualna verzija: Uvodi informacije veza uz novopokrenutu internet trgovinu;
Verzija od 25. ožujka 2019 godine: Detaljnije određuje pojedine kategorije ispitanika kao i njihovih osobnih podataka
Verzija od 25. svibnja 2018. godine: Originalna verzija.

1.5.
U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu zastita.podataka@mlinar.eu.com ili putem pošte na adresu sjedišta društva Radnička cesta 228 C, Zagreb uz naznaku „ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA“.

 

2. Posjetitelji naših prodavaonica

2.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili videonadzorom naših prodavaonica, a na kojim snimkama možete snimljeni ako ste ušli u perimetar snimanja (postoje zasebna upozorenja kako se prostor snima).

2.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo zaštitili osobe (posjetitelje i zaposlenike) te imovinu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine;
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).

 

3. Podnositelji prijedloga, pitanja ili prigovora

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili u vašim prijedlozima, pitanjima ili prigovorima koje ste nam uputili e-poštom, putem obrazaca na našim internetskim stranicama ili pisanim putem, odnosno sljedeće podatke:
Vaše identifikacijske podatke (Ime i prezime);
Vaše kontakt podatke (Adresa, e-adresa).

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo odgovorili na Vaše prijedloge, pitanja odnosno prigovore. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice propise o zaštiti potrošača).

 

4. Posjetitelji naših poslovnih prostora

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom ulaska u poslovne prostore:
Vaše identifikacijske podatke (Ime prezime, prebivalište, veza s pravnom osobom, potpis)
Videosnimka (Snimka ulaska/izlaska iz našeg poslovnog prostora)

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo zaštitili osobe (primjerice posjetitelje i zaposlenike) te našu imovinu odnosno kontrolirali ulaz te spiječili neovlašteni ulaz. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).

 

5. Sudionici na događajima koje smo organizirali

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na događaj odnosno na samom događaju:
Vaše identifikacijske podatke (Ime i prezime, prebivalište, povezanost s pravnom osobom);
Vaše kontakt podatke (primjerice e-adresa te telefon).

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje na našem događaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao organizatora događaja;
Za druge potrebe kao organizatora događaja (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).

 

6. Posjetitelji naše Facebook stranice

6.1. Ako ste korisnik Facebooka te ste posjetili našu Facebook stranicu, Facebook Iteland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) i mi zajednički smo voditelji obrade Vaših osobnih podataka.

6.2. Facebook obrađuje Vaše osobne podatke kao posjetitelja naše Facebook stranice sukladno svojim pravilima (o tome više na
https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation), dok mi na istu obradu utječemo samo na način da označavamo koje skupine Facebook korisnika (primjerice po dobi, spoli ili slično) su nam poslovno zanimljive.

6.3.
Za sve naše objave i poruke putem Facebooka samostalno odgovaramo. Facebook nije bio uključen u tom postupku niti konzultiran prije pojedine objave / poruke. Facebook nužno ne dijeli naše stavove, viziju i slično, a koji proizlaze iz naših objava / poruka.

6.4.
Od Facebooka dobivamo podatke o korisnicima isključivo na statističkoj, za nas anonimiziranoj, osnovi. Ako ste ostavili komentar, upit ili slično na našoj Facebook stranici, nećemo Vaše podatke zasebno pohranjivati niti obrađivati.

 

7. Ako ste se prijavili za rad u Mlinaru

7.1. Koje vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, odnosno sljedeće podatke:
Vaše osnovne podatke (Ime, prezime, spol, datum i mjesto rođenja);
Vaše kontakt podatke (Prebivalište i boravište, broj mobitela i/ili telefona, e-adresa);
Dodatni podaci bitni za radni odnos (Podaci o obrazovanjuz, podaci o prethodnom radnom iskustvu, podaci o zdravstvenoj sposobnosti).

7.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (primjerice radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mjesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola.
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).

 

8. Sudionici u našim nagradnim igrama

8.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave na nagradnu igru te tijekom nagradne igre kao i podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu (ovisno o slučaju to može biti jedan ili više od niže navedenih osobnih podataka):
Vaše identifikacijske podatke (Ime i prezime, prebivalište);
Vaše kontakt podatke (e-adresa, telefon);
Podatke o Vašoj kupnji (primjerice kupljeni proizvod, količina, prodajno mjesto, datum kupnje);
Podakte o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnoj igri.

8.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagrandnoj igri. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnoj igri;
Za druge potrebe kao organizatora događaja (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).

 

9. Naši poslovni partneri

9.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja našeg poslovnog odnosa, uključujući podatke koji ste nam dali prilikom ponude poslovnog prostora u najam ili zakup kao i ponude da postanete naš franšizer. To su sljedeći podaci:
Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta) (ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom - vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);
Vaše kontakt podatke (ime i prezime osobe za kontakt, kontakt adresa, telefon, e-adresa).

9.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura te isporuke robe) ili prethodnih radnji (primjerice slanja ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje našeg ugovora odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
U svrhu slanja marketinških obavijesti odnosno biltena (tzv. newsletter; šalje se isključivo na Vaše e-adrese) o našim proizvodima i aktivnostima, a sve temeljem Vašeg prethodno iskazanog interesa. Ako ne želite primati predmetne obavijesti, uvijek se možete odjaviti sukladno uputi koja je navedena u svakoj takvoj obavijesti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
U druge svrhe kada za to imamo legitimni interes kao Vaš poslovni partner (primjerice kada je to nužno za utvrđivanje Vašeg zadovoljstva s našim proizvodima i uslugama, za provođenje sigurnosnih mjera i slično);
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).

 

10. Korisnici naše aplikacije

10.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom registracije na aplikaciju kao i one podatke koje smo prikupili tijekom Vašeg korištenja aplikacijom. To su sljedeći podaci:
Vaše identifikacijske podatke (Ime i prezime, e-adresa);
Podaci o preuzimanju te korištenju aplikacije (Datum i vrijeme korištenja aplikacije);
Podatke o IP adresama s kojih se vrši pristup aplikaciji, o uređajima koji se koristite za pristup te o dodjeli te iskorištenosti kupona, ne povezujemo s pojedincima. Ove podatke prikupljamo na statističkoj razini.

10.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
Kako bismo Vam omogućili pristup te korištenje naše aplikacije. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje našeg ugovora o preuzimanju te korištenju aplikacije;
U druge svrhe kada za to imamo legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera ili održavanja rada aplikacije).
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).
Putem aplikacije, Vas kao naše kupce/korisnike aplikacije, automatski obavještavamo o našim novostima i ponudama. U okviru same aplikacije, možete odabrati o čemu s nama želike komunicirati odnosno isključiti naše obavijsti. Ovo je funkcionalnost aplikacije te za te potrebe ne obrađujemo zasebno Vaše osobne podatke.
Podatke o IP adresama s kojih se vrši pristup aplikaciji, o uređajima koji se koristite za pristup te o dodjeli te iskorištenosti kupona, koristimo radi boljeg razumijevanja naših kupaca / korisnika aplikacije. Ove podatke ne povezujemo s pojedincima koji se nalaze iza određene IP adrese ili uređaja (podaci se ne bilježe u stvarnom vremenu; ne povezuju se s određenim registriranim korisnikom) te ih vodimo i obrađujemo prije svega na statističkoj osnovi.

 

11. Korisnici naše internet trgovine

11.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom registracije kao i one podatke koje smo prikupili tijekom Vašeg korištenja Internet trgovinom, posebice Vaših kupnji. To su sljedeći podaci:
Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime, e-adresa, kontakt telefon);
Podaci o korištenju internet trgovine (Datum i vrijeme korištenja internet trgovine, povijest Vaših kupnji);
Podatke o IP adresama s kojih se vrši pristup Internet trgovini te o uređajima koji se koristite za pristup, ne povezujemo s pojedincima. Ove podatke prikupljamo na statističkoj razini.
Podatke o plaćanjima (primjerice kartica kojom plaćate i s njom povezane informacije) dajete trećoj osobi koja nam pruža usluge internet plaćanja te mi nemamo pristup tim podacima.

11.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhr:
Kako bismo Vam omogućili pristup te korištenje naše Internet trgovine. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje našeg ugovora o pristupu te korištenju internet trgovine;
Dostava kupljenog proizvoda. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje našeg ugovora o kupnji i isporuci proizvoda;
Optimizacija rada internet trgovine, njeno održavanje te nadogradnja. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao vlasnika predmetne internet trgovine;
Optimizacija našeg proizvodnog asortimana. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao proizvođača proizvoda koje kupujete;
U druge svrhe kada za to imamo legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera);
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka).
Podatke o IP adresama te o uređajima koji se koriste za pristup internet trgovini, koristimo radi boljeg razumijevanja naših kupaca / korisnika aplikacije. Ove podatke ne povezujemo s pojedincima koji se nalaze iza određene IP adrese ili uređaja (podaci se ne bilježe u stvarnom vremenu; ne povezuju se s određenim registriranim korisnikom) te ih vodimo i obrađujemo prije svega na statističkoj osnovi.

 

12. Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

12.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

12.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
Treći pružatelji usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode nužne za redovno poslovanje (primjerice ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje, savjetovanje i slično). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;
Treći pružatelji usluga čije usluge koristimo za potrebe našeg poslovanja (primjerice pružatelji usluge internet plaćanja, certifikacijska tijela, revizori i ini). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima te pravilima struke;
Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja te u slučaju sudskih i drugih istovjetnih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

 

13. Prenose li se moji osobni podaci u treće zemlje?

13.1. Ne, Vaši osobni podaci se ne prenose u treće zemlje te ostaju na području Europske Unije.

 

14. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

14.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:
Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjene Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;
Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;
Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

 

15. Period držanja Vaših osobnih podataka

15.1. za osobne podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

15.2.
Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 4 / 6 godine od prestanka ugovora (zastarni period od 3 / 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

15.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

15.4.
U slučaju snimki prikupljenih videonadzorom, njih čuvamo najviše 6 mjeseci, osim kada se u pojedinom slučaju pojavi potreba za korištenje pojedine snimke kao dokaznog materijala.

15.5. U slučaju korisnika naše aplikacije, Vaše osobne podatke brišemo po Vašem zahtjevu.

15.6. U slučaju korisnika naše internet trgovine, Vaše osobne podatke brišemo nakon što Vi sami izbrišete svoj profil na internet trgovini i to u periodu od 3 (tri) mjeseca nakon brisanja profila.

15.7.
Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

 

16. Vaša prava

16.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

16.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

16.3.
Vaša prava ostvarujete na način da svoj zahtjev pošaljete na zastita.podataka@mlinar.eu.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. U samoj poruci trebate naznačiti kojim se pravom želite koristiti odnosno što je predmetom Vašeg zahtjeva. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

16.4. Pristup Vašim osobnim podacima:
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

16.5. Ispravak netočnih osobnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netkočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

16.6. Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

16.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnih podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

16.8. Pravo povlačenja privole
Imate pravu u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelku privole prije njezina povlačenja.

16.9. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka - Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.